Werkwijze

Algemeen

Bij POMG, praktijk voor orthomoleculaire geneeskunde en therapie, wordt gewerkt volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Om de kwaliteit te waarborgen, vindt er constante bijscholing op hoog niveau plaats.

Ziekten worden zelden met een wonderpil opgelost. Vaak is het zo dat, lang voordat de diagnose van de ziekte of stoornis gesteld wordt, het lichaam signalen geeft om te laten merken dat er iets niet goed gaat. Het gaat in eerste instantie dan vaak om klachten of symptomen die ons niet zo belangrijk lijken. Ze worden langzaam steeds erger, maar we leren ermee leven. Als je geluk hebt, krijg je een farmaceutisch middel van huisarts of specialist om de symptomen te onderdrukken. Ook kan er soms geopereerd worden. Dit betekent echter nog niet dat de oorzaken van de ziekte zijn weggenomen. De kans dat de ziekte of stoornis latent aanwezig blijft of terugkomt is groot. Ook kun je last van andere, nieuwe, symptomen en bijwerkingen van medicatie krijgen.

Bij POMG gaan we samen op zoek naar de oorzaken van je ziektesymptomen of gezondheidsklachten om die vervolgens weg te halen of anders mee om te leren gaan. We gaan verbanden leggen tussen de verschillende signalen die het lichaam heeft gegeven. We gaan de oorzaken aanpakken door: 

 • Bewust te worden welke signalen (kleine en/of grote symptomen/klachten) je lichaam geeft en wat dat betekent.
 • Bewust te worden welke stressfactoren een rol spelen in je leven, anders met stress om te leren gaan en evt. de hoeveelheid stress te verminderen.
 • Te leren wat gezonde voeding is die bij jouw leven past.
 • Bewust te worden welke voedingsstoffen je tekort komt en hoe dat veroorzaakt wordt (daarbij worden vaak voedingssupplementen ingezet om de gezondheid te helpen herstellen).
 • Bewust te worden welke invloed jouw manier van leven heeft op jouw lichaam en psyche.
 • Te leren welk gedrag gezien vanuit de evolutie bij jou als mens past.
 • Bewust te worden welke vormen van beweging op welk moment in dagritme geschikt zijn.
 • Te leren wat het ritme van eten, bewegen, rusten is dat bij jouw lichaam past.

Door gedetailleerde kennis te krijgen over de werking van jouw lichaam en de invloed van stress, voeding, beweging en leefstijl hierop, krijg je veel meer macht over je eigen leven en de ziekte die daarin nu nog een grote rol speelt. Vaak kun je op die manier je gezondheid weer herstellen. 

Gaandeweg komen we er soms achter dat het nog nodig is om:

 • Oude pijn te verwerken.
 • Bepaalde gedragspatronen, die je in jouw familie of jouw leven aangeleerd hebt, te leren veranderen.
 • Bewust om een geliefde te leren rouwen en een nieuwe weg in je leven te vinden.
 • Etc.

Er zijn ook mensen die niet zo diep willen gaan en gewoon iets specifieks te weten willen komen. Als je daarom een éénmalig consult wilt om geïnformeerd te worden over b.v. welke voeding bij jouw past, welke voedingsstoffen je in jouw situatie tekort kunt komen, welke supplementen bij jouw klachten of leefstijl zinvol kunnen zijn, welke vormen van beweging in jouw situatie geschikt zijn, wat je preventief kunt doen om gezond te blijven, een frisse kijk wilt op bloedonderzoek dat gedaan is, onafhankelijk bloedonderzoek wilt op relevante markers die iets kunnen zeggen over jouw huidige mate van gezondheid etc. dan kan dat ook. We hebben dan meestal niet de tijd om naar oorzaken van evt. symptomen/klachten te kijken, maar soms kan de gegeven informatie genoeg zijn om weer verder te kunnen. Geef het vooraf duidelijk aan als je een éénmalig informatief consult wilt. 

Afspraak maken

Heb je vragen of wil je een afspraak maken voor een eerste consult, vul dan het contactformulier in. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Als je een éénmalig informatief consult wilt, meldt dit dan duidelijk. 
Je kunt ook bellen naar 06-33700238 of 013-5050980 voor meer informatie of het maken van een afspraak. Het kan zijn dat er telefonisch niet opgenomen wordt. Spreek dan je naam, telefoonnummer en gezondheidsklachten in en ik bel je zo spoedig mogelijk terug.

POMG, praktijk voor orthomoleculaire geneeskunde en therapie is in principe iedere werkdag geopend tussen 9.00 – 20.00 uur, maar alleen op afspraak.

Anamneseformulier

Zodra je een afspraak hebt gemaakt voor het eerste consult, krijg je hiervan een bevestiging. Ook krijg je dan een anamneseformulier thuisgestuurd. Hier staan veel vragen in over je gezondheid in het algemeen. De bedoeling is dat je dit formulier enkele dagen vóór je afspraak ingevuld retour stuurt. Op deze manier krijgt ik als therapeut vooraf al zicht op werkingsmechanismen die in jouw lichaam gestoord kunnen zijn.

Als je een éénmalig informatief consult wilt, en je hebt dit gemeld, dan krijg je dit formulier niet thuisgestuurd.

Het eerste consult

Het eerst consult duur 1 uur. Tijdens dit consult vindt de anamnese plaats en wordt een begin gemaakt met de therapie. De anamnese gaat over de symptomen van de ziekte, de geschiedenis ervan en alle oorzaken die ermee te maken zouden kunnen hebben.
Breng de pas van je zorgverzekeraar en een geldig identificatiebewijs mee.

Als je uitslagen van bloedonderzoek hebt, breng deze dan zo mogelijk ook mee. Deze zijn niet noodzakelijk, maar kunnen ons extra informatie verschaffen. Je kunt een kopie bij jouw huisarts en/of specialist opvragen. Breng ten slotte ook informatie mee over alle medicatie die je gebruikt.

Kinderen

Voordat kinderen behandeld kunnen worden, dienen beide ouders hiervoor toestemming te hebben gegeven via het toestemmingsformulier. Klik daarvoor hier.

Over de aanwezigheid van kinderen tijdens de consulten kunnen we overleggen. Omdat het consult vaak veel van kinderen vraagt, is de aanwezigheid van alleen de ouders of één van de ouders meestal voldoende. Over het algemeen kunnen zij hun kind goed vertegenwoordigen. Meestal wordt gevraagd om het kind het derde of vierde consult een keer mee te brengen.

Vervolgconsulten

Na het eerste consult (anamnese) kom je eens per 2 – 4 weken terug voor een consult van 1 uur. Deze frequentie is in eerste instantie belangrijk om de therapie goed te kunnen verankeren in je dagelijkse leven. Tijdens deze consulten worden je ervaringen, twijfels en vragen besproken. Ook worden dan werkingsmechanismen, die in jouw lichaam gestoord zijn en oorzaken die daarmee te maken hebben, verder besproken. Door een gedetailleerde uitleg krijg je inzicht in de werking van je eigen lichaam en hoe je de ziekte of chronische klachten stap voor stap kunt gaan herstellen. Dat geeft je weer macht over je eigen lichaam. 

Over het algemeen hebben mensen na ongeveer 6 consulten voldoende basis mee gekregen om de werkingsmechanismen die gestoord zijn te kunnen herstellen. Soms hebben de gericht ingezette voeding, voedingssupplementen, beweging en leefstijl zo snel effect dat er eerder gestopt kan worden met de consulten. Soms betreft het ziekten of chronische klachten die jaren nodig hebben gehad om zich te kunnen ontwikkelen en waar veel verschillende factoren een rol spelen. Dan gaat er vaak meer tijd over heen om te herstellen. De juiste voedingssupplementen kunnen daarbij de hersteltijd versnellen.

 

Extra bloedonderzoek

Het kan soms zinvol zijn om extra bloedonderzoek te laten doen. Op die manier kan meer informatie verkregen worden over gestoorde werkingsmechanismen in jouw lichaam. Soms kan je de huisarts vragen om dit bloedonderzoek te laten doen. Dan vallen de kosten ervan onder de basisverzekering. Je moet dan wel eerst je eigen risico zelf betalen. Bloedonderzoek kan ook via een extern laboratorium plaatsvinden. Dan vallen de kosten echter niet onder de basisverzekering en moet je deze zelf betalen.

 

Ziektepreventie

Onze reguliere gezondheidszorg zou beter  “ziekenzorg”  heten. Het gaat praktisch alleen maar over het behandelen van ziekten. We zijn systematisch nauwelijks bezig met het behouden van gezondheid en het voorkomen van ziekten. Dit heet preventieve geneeskunde.

Als je een ziekte krijgt, dan is er daarvóór al veel gebeurd. Je kunt beter gezond blijven, zodat er geen onnodig schade in je lichaam ontstaat en je niet langdurig uit evenwicht raakt. De kleine signalen die je eigen lichaam geeft in combinatie met aanvullend bloedonderzoek kunnen veel zeggen over hoe gezond je lichaam op dit moment is.