Voor wie is orthomoleculaire geneeskunde geschikt?

Algemeen

Voor wie is orthomoleculaire geneeskunde geschikt als ondersteunende therapie om van een (chronische) ziekte te herstellen? In principe voor iedereen. Als individuele therapie of als extra ondersteuning bij een andere behandeling. Er wordt uitgegaan van universele werkingsmechanismen in ons lichaam die voor alle mensen hetzelfde zijn. Als deze gestoord zijn, wordt gezocht naar de individuele oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. Die zijn voor iedereen anders. Als je inzicht hebt in de oorzaken, weet je ook hoe je gestoorde werkingsmechanismen weer kunt herstellen.

De oorzaken hebben iets vaak te maken met de vier grote pijlers van de praktijk n.l. voeding, voedingssupplementen (vitamines en mineralen), beweging en leefstijl. Er kunnen echter ook hele andere epigenetische en persoonlijke factoren een rol spelen, zoals b.v. geboortegewicht, borstvoeding, vroege onbewuste programmaties, auto-ongelukken, operaties en narcose, werk of hobby met zware metalen, medicatie en overprikkeling. Indirect hebben genoemde factoren allemaal met onze gezamenlijke leefstijl te maken.

De enige mensen die in principe niet behandeld worden bij POMG, zijn de mensen met kanker. Zij kunnen bij hun reguliere behandeling wel ondersteuning krijgen om b.v. de negatieve gevolgen van een operatie, chemokuur of bestraling te beperken. Er zijn zelfs enkele voedingssupplementen die hierbij met zekerheid veilig kunnen worden ingezet. Ook kunnen zij inzicht en advies krijgen t.a.v. algemeen bekende oorzakelijke verbanden met kanker.

De reden dat bij POMG bewust bijna geen voedingssupplementen worden ingezet om te genezen van kanker, komt doordat er veel verschillende vormen en stadia zijn, waarbij de stadia snel kunnen wisselen. Daarnaast zijn de diagnoses t.a.v. kanker lang niet altijd betrouwbaar en kun je dus niet met zekerheid uitgaan van een bepaalde vorm en stadium. Voedingssupplementen kunnen in sommige situaties een reguliere behandeling tegenwerken.

Preventief

Steeds meer Nederlanders nemen de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid in eigen hand. Zij doen een investering in zichzelf om hun gezondheid ook op de lange termijn te behouden. Dit kan een investering zijn in b.v. biologische voeding, lidmaatschap van een sportclub of fitnesscentrum, een dagje sauna, minder gaan werken om meer te kunnen ontspannen of voedingssupplementen.

Bij POMG komen regelmatig mensen voor een gezondheids-check. Hierbij worden middels een uitgebreid vraaggesprek de signalen van je lichaam onderzocht die kunnen duiden op uit evenwicht raken daarvan. Ook worden via huisarts of extern laboratorium een aantal specifieke markers in bloedserum onderzocht die inzicht kunnen geven in je gezondheid op de lange termijn. Op basis van het vraaggesprek en bloeduitslag krijg je in enkele consults een concreet advies, waarmee je in het dagelijks leven vooruit kunt om je gezondheid te behouden.

Gezond groot groeien

Baby’s, peuters, kleuters, schoolkinderen, pubers en jong volwassenen kennen allemaal hun eigen levensfase, waarin hun lichaam behoefte heeft aan specifieke voedingsstoffen om gezond groter te kunnen groeien. Ook kan de leefstijl de behoefte hieraan sterk vergroten. Als deze voedingsstoffen ontbreken, wordt de kans groter dat zij daar vroeg of laat last van krijgen. Zo heeft een baby grote behoefte aan b.v. bepaalde vetzuren om zijn hersenen te laten groeien en ontwikkelen tot een flexibel brein. Een puber die regelmatig alcohol drinkt kan zinvol ondersteund worden met bepaalde vitamines en kruiden.

Door o.a. een tekort aan specifieke voedingsstoffen krijgen steeds meer kinderen last van allergieën, eczeem, astma, bronchitis, spijsverteringsklachten, slaapproblemen, hypersensitiviteit, gedrags- en leerproblemen.

Gezond zwanger

Als je zwanger wilt worden, kun je de behoefte voelen om vooraf je lichaam in optimale gezondheid te laten zijn. Immers dan is de kans groter dat je zwangerschap en de tijd daarna prettig verloopt. Ook kan je kindje dan gezond groeien in je buik. De zwangerschap is een levensfase, waarbij je aan specifieke voedingsmiddelen behoefte hebt. Daarnaast kunnen factoren binnen je leefstijl een grote (epigenetische) invloed uitoefenen op het verdere leven van je kind.

 

Een voorbeeld:
Als vrouw geef je tijdens de borstvoeding zoveel mogelijk van omega-3 vetzuren van jezelf aan je kindje. Hierdoor kunnen zijn/haar hersenen zich optimaal ontwikkelen. Het gaat zover dat je eigen hersenen tijdens de borstvoeding kleiner worden om aan deze behoefte van het kind te voldoen. Je gaat als vrouw dan steeds meer vergeten. Je hebt echter waarschijnlijk zelf een groot tekort aan omega-3-vetzuren, omdat je gedurende lange tijd nauwelijks omega-3 rijke vis en donkergroene bladgroenten hebt gegeten.

De gemiddelde Nederlandse vrouw eet eens per 11 dagen vis en dan meestal vis waar nauwelijks omega-3-vetzuren in zitten. Hierdoor kunnen de hersenen van je kindje zich vooral na de zwangerschap onvoldoende ontwikkelen. Je zult wel begrijpen dat als je vooraf aan je zwangerschap je omega-3-status in je eigen lichaam optimaliseert, je jezelf en je kindje goed doet.

Immuunsysteem

De activiteit van ons immuunsysteem wordt voor een groot deel bepaald door de status van onze mucosa (slijmvliezen van o.a. darmen, longen en huid). Dit zijn de grenzen van ons lichaam. Het immuunsysteem is in feite het leger dat de grenzen bewaakt en zo nodig binnendringers bestrijdt. Als de grenzen goed dicht zijn en er alleen wordt doorlaten wat lichaamseigen is, dan blijft het immuunsysteem in de kazerne (o.a. lymfeknopen, milt, thymus). Hierdoor wordt er energie gespaard. Door aanwezigheid van voldoende energie kan het immuunsysteem adequaat reageren als er sprake is van b.v. een virus of bacterie die bedreigend is voor ons lichaam. Binnen 72 uur moet een optimaal werkend immuunsysteem de strijd kunnen winnen om vervolgens terug te keren naar de kazerne. Het kunnen produceren van hogere koorts speelt hierbij een grote rol. Hierdoor worden veel pathogenen vernietigd.

Bij allergie en overgevoeligheid is altijd sprake van verhoogde doorlaatbaarheid van de slijmvliezen, waardoor lichaamsvreemde stoffen in het lichaam kunnen komen. Daarnaast is er veel histamine aanwezig, waardoor de reactie van het immuunsysteem heftig kan zijn. Het immuunsysteem is overactief geworden.

Over auto immuunziekten bestaan meerdere theorieën. Volgens de theorie van moleculaire mimicry gaat het lichaam reageren op bepaalde lichaamseigen stoffen die erg lijken op lichaamsvreemde stoffen. Het immuunsysteem is in principe in de war door (waarschijnlijk) een verkeerde selectie van bepaalde immuuncellen. Een voorbeeld is de overeenkomst tussen eiwitten van het Cytomegalovirus en diabetes mellitus. Sommige gevallen van besmetting door het Cytomegalovirus leiden tot een auto-immuunreactie. Hierbij valt het immuunsysteem zelf de eilandjes van Langerhans aan.
Een andere theorie is dat het immuunsysteem zich teveel richt op de binnenkant van het lichaam, omdat het zich niet op de buitenkant kan richten. Bij werk en beweging, waarbij je schrammen en sneden oploopt, kan het immuunsysteem zich op de buitenkant richten.

Bij managers en andere mensen met overactiviteit hebben een geremd immuunsysteem en krijgen vaak last van het “managerssyndroom”: zij worden ziek in de vakantie. Gelukkig dat dit gebeurt, omdat het immuunsysteem dan in ieder geval een “generale repetitie” kan uitvoeren en dus weet wat het moet doen als er een sterke vijand komt.

Een verzwakt immuunsysteem: soms hebben mensen snel last van ontstekingen, verkoudheid of griep en duurt het lang, voordat zij goed hersteld zijn. Het immuunsysteem heeft te weinig energie om adequaat op te kunnen treden. Oorzaken hiervan dienen vaak gezocht te worden in een groot energieverbruik door andere systemen (b.v. stressassen) of onvoldoende energieproductie (b.v. lage mitochondriale capaciteit).

Chronische lage graad ontstekingen hebben tot gevolg dat het immuunsysteem constant een beetje actief is. Deze mensen voelen zich vaak nooit helemaal fit en hebben vaak een beetje pijn. Op de lange termijn gaat het immuunsysteem energie stelen van andere organen om dit te kunnen blijven volhouden. Dit heeft altijd gezondheidsschade tot gevolg.

Gezond ouder

Veel mensen tussen 40 en 60 jaar zien dat ze in de tijd daarna waarschijnlijk te kampen gaan krijgen met ontstoken / versleten kraakbeen (artritis en artrose) en ruggenwervels, heupgewrichten die vernieuwd moeten worden, hormonale klachten, spieratrofie, diabetes, dementie en hart- en vaatziekten. Zij willen dit voorkomen. Zo blijkt dat kraakbeen goed herstelbaar is. Dan moet je niet denken aan even een potje glucosamine. Zo eenvoudig is het helaas niet. Echter met een grote therapietrouw t.a.v. een juiste voeding, beweging, leefstijl en een combinatie van specifieke voedingssupplementen (waaronder glucosamine) is herstel van kraakbeen bij veel mensen binnen een jaar haalbaar.

 

Chronische ziekten

De gemiddelde leeftijd, waarop de Nederlander last van een chronische ziekte krijgt, is 48 jaar. Dit betekent dat de levenskwaliteit vanaf die tijd achteruit gaat. Je moet bij chronische ziekten denken aan b.v. fibromyalgie, artritis, artrose, psoriasis, alopecia areata, diabetes, multiple sclerose, Parkinson, peesschedeontstekingen, prikkelbare darmsyndroom, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, allergieën en overgevoeligheden, chronisch vermoeidheidssyndroom, hart- en vaatziekten en dementie.

De meeste van deze ziektebeelden zijn goed herstelbaar met een combinatie van voeding, voedingssupplementen, beweging en leefstijl. Motivatie, inzicht en doorzettingsvermogen zijn daarbij de belangrijkste voorwaarden. Ben je op zoek naar de wonderpil, dan kun je het wel vergeten. Bij POMG kun je inzicht krijgen in je ziektebeeld, de werkingsmechanismen die gestoord zijn en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. En niet onbelangrijk: hoe je de werkingsmechanismen kunt herstellen.

Gedrags- en leerstoornissen

Veel van deze stoornissen, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS, autisme, dyslexie en dyscalculie, zouden we misschien met meer respect kunnen benoemen als “anders zijn”. Echter doordat de maatschappij op dit “anders zijn” nog niet is aangepast, hebben mensen vaak last van deze stoornissen. Daarom is het zinvol om te kijken naar de werkingsmechanismen die gestoord zijn en welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen. Het gaat om een aantal algemene oorzaken die effect hebben op de werking van de hersenen, zoals b.v. toxische effecten van bepaalde voeding, tekorten of overschot aan bepaalde voedingsstoffen, energietekort door insulineresistentie, tekort aan bepaalde vormen van beweging, overprikkeling vanuit de omgeving, tekort aan ritme en slaap. Daarnaast zijn er bijna altijd ook enkele individuele factoren waarnaar gekeken dient te worden om de werkingsmechanismen te herstellen. Zo nodig wordt samen gewerkt met de leraar om de omgeving beter aan te laten sluiten bij het kind.

 

Hypothyreoidie

Dit een veel voorkomend verschijnsel bij met name vrouwen. Vaak wordt er Thyrax voorgeschreven als oplossing. Thyrax kan als tijdelijk hulpmiddel grote waarde hebben. Als er echter niet naar de oorzaken gekeken wordt, dan is Thyrax zeker geen oplossing. Integendeel. De oorzaken zullen in de toekomst waarschijnlijk ook voor andere orgaan- en systeemdysfuncties gaan zorgen. Daarom is het zinvol om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de schildklier weer optimaal te laten functioneren.

Als u zelf denkt aan een vertraagde schildklierfunctie, dan kan dit kloppen zonder dat het uit bloedonderzoek hoeft te blijken. Zie ook “Ermee leren leven” op deze pagina. Verder kan er ook een aanvullende temperatuurmeting gedaan worden om de werking van de schildklier vast te stellen.

Hypergevoeligheid of hypersensitiviteit (HPS)

Bij POMG is het geen optie om alle prikkels uit de omgeving te schrappen. Integendeel, dat vermindert de adaptogene capaciteit (mogelijkheid om jezelf aan veranderende omstandigheden aan te passen) en beperkt de mogelijkheden om in deze maatschappij te leren functioneren.

Op basis van ervaringen is het inzicht ontstaan dat verhoogde activatie van de stresssystemen door één of enkele oorzaken, ervoor zorgt dat alle zintuigen verhoogd actief worden. Bijna altijd spelen chronisch lage graad ontstekingen en een niet flexibel brein hier ook een rol. Als de stresssystemen tot rust gebracht, de ontstekingen geremd en het brein flexibel wordt, neemt de hypergevoeligheid langzaam af tot een te behappen gevoeligheid. Dan kan gewerkt gaan worden aan interne programmaties, oorzaak – gevolg bij keuzes, uiten van emoties, stressmanagement, motivatie, innerlijke behoeften, zoek- en vindproces.

Betere sportprestaties

Dat beweging gezond is, staat wetenschappelijk al jaren vast. Over de gezondheid van sport kan gediscussieerd worden. Door te sporten belasten we ons lichaam soms enorm. Hierdoor worden extra veel specifieke voedingsstoffen verbruikt die logischerwijs aangevuld moeten worden om het lichaam ook op de lange termijn optimaal te laten functioneren. Daar zijn veel amateursporters zich vaak niet bewust van. Zo blijkt dat na een marathonwedstrijd de deelnemers een veel grotere kans maken op griep en verkoudheid, dan onder normale omstandigheden. Dit hadden ze met hun voeding en enkele voedingssupplementen wellicht kunnen voorkomen.

Daarnaast spelen een aantal epigenetische factoren, zoals b.v. prestatiedruk, ongezond voedingsgedrag, beperkte hersteltijd nemen, onnatuurlijk ritme hanteren, beperkte koelmogelijkheden en eenzijdige training een grote rol bij de het niet kunnen onderhouden of verbeteren van de prestatie.

Tot slot zijn er een aantal specifieke voedingsstoffen die ingezet kunnen worden om de prestatie professioneel te verbeteren.

Ermee leren leven

Omdat veel Nederlanders last hebben van chronisch lage graad ontstekingen, komt er meestal niet veel uit het reguliere bloedonderzoek, vallen alle uitslagen keurig binnen de referentiewaarden en is een diagnose moeilijker te stellen. Het lijkt allemaal niet zo dramatisch en je moet leren leven met “altijd een beetje last of pijn” en “nooit helemaal fit of altijd een beetje moe”.

Toch kan er met de juiste markers wel degelijk bloedonderzoek gedaan worden naar chronisch lage graad ontstekingen. Ook kan een individuele interpretatie van reeds uitgevoerd regulier bloedonderzoek, waarbij buiten het protocol van de huisarts wordt gedacht, extra inzicht geven. Zo zijn de referentiewaarden van de markers TSH, FT4 en/of FT3, die protocollair gebruikt worden bij het vaststellen van een schildklierprobleem, verruimd sinds het ongeluk met de kerncentrale in Tjernobyl. Het is dus logischer om bij een verdenking van hypo- of hyperthyreoidie te kijken of de bloedwaarden hoog of laag binnen het referentiebereik liggen en in hoever zij afwijken van de middenwaarde.

Los van bloedonderzoek geeft het lichaam in de loop van de tijd altijd kleine (en steeds groter wordende) signalen af die bij de juiste interpretatie inzicht kunnen geven in de mate van chronisch lage graad ontstekingen en wat je kunt doen om je gezondheid weer te herstellen.