De tarieven bij POMG, praktijk voor orthomoleculaire geneeskunde, zijn de volgende:

  • Eerste consult van 1 uur (anamnese* of intakegesprek): €80
  • Vervolgconsult van 1 uur: €80
  • Kort vervolgconsult 1/2 uur (duidelijk vooraf aanvragen): €45
  • Los informatief ** consult van 1 uur: €80
  • Apart verzoek voor recept: €17,50
  • Consult op externe locatie: in overleg

Kijk hier voor de algemene voorwaarden.

Houdt rekening met een wachttijd van 1 – 3 weken. Meldt het als het om spoed gaat.

Voordat kinderen behandeld kunnen worden, dienen beide ouders hiervoor toestemming te hebben gegeven via het toestemmingsformulier. Klik daarvoor hier. Breng het ingevulde formulier mee naar het eerste consult of scan het in en stuur het via email.

 * Tijdens de anamnese wordt besproken: je huidige klachten waar je graag verbetering in wilt, andere klachten, verbanden tussen verschillende klachten, geschiedenis van je klachten, eerder onderzoek en uitslagen daarvan, eerdere therapie en resultaat daarvan, je leefwijze, mogelijke oorzaken, je verwachtingen. Ook maken we tijdens de anamnese een start met de therapie en krijg je handvatten om in het dagelijks leven mee aan de slag te gaan.

** Geeft het duidelijk vooraf aan als je dit wilt. Tijdens een éénmalig informatief consult wordt je geïnformeerd over iets waar jij meer over wilt weten b.v. welke voeding bij jou past, welke supplementen geschikt kunnen zijn bij jouw klachten of leefstijl, welke voedingsstoffen je makkelijk tekort krijgt als je vegetarisch eet, welke aanpassingen je in jouw leefstijl kunt doen om je gezondheid te verbeteren, welke vormen van beweging bij jou passen, hoe je jouw sportprestaties kunt verbeteren, hoe POMG kijkt naar jouw bloeduitslagen, wat voor bloedonderzoek POMG jou adviseert. Een dergelijk consult is duidelijk minder diepgaand en gaat meestal niet echt in op de oorzaken van je klachten. Soms kan een dergelijk informatief consult echter toch voldoende zijn om weer verder te kunnen.  

Vergoeding voor orthomoleculaire geneeskunde?

POMG is lid van MBOG, de Maatschappij ter Bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde. Dit is de Nederlandse beroepsvereniging van orthomoleculair therapeuten en artsen die staat voor kwaliteit en deskundigheid. De leden moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van kennis en bijscholing. Doordat POMG voldoet aan deze kwaliteitseisen, vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een gedeelte van) de kosten voor de consulten als je aanvullend verzekerd bent. Vraag dit zelf na. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar meer gegevens nodig heeft om een antwoord te kunnen geven. Zie hiervoor verder op deze pagina onder “registratie praktijk en zorgverlener”. Of kijk op www.mbog.nl onder “zorgverzekeraars 2018”.

Geadviseerde voedingssupplementen worden niet vergoed.

Soms is je werkgever (al of niet via de bedrijfsarts of Arbodienst) bereid om een gedeelte van de kosten voor orthomoleculaire therapie en/of voedingssupplementen te vergoeden. Vraag dit bij je werkgever na.  

 

Registratie praktijk en zorgverlener

 

Bij POMG, praktijk voor orthomoleculaire geneeskunde en therapie, wordt gewerkt volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Om de kwaliteit te waarborgen, vindt er constante bijscholing op hoog niveau plaats.

De praktijk en zorgverlener zijn geregistreerd bij Vektis. Dit is het centrum voor informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars.

De gegevens van de zorgverlener vindt je door op www.vektis.nl bij zorgverlener in te vullen:
Soort zorgverlener: 90 – GENEZERS
Kwalificatie: 9016 – Orthomoleculaire geneeskunde
Naam: BEEK
Postcode: 5081RN
De gegevens van de praktijk vindt je door bij praktijk in te vullen:
Soort praktijk: 90 – GENEZERS
Naam: POMG
Postcode: 5081RN

Er is een individuele BIG registratie als verpleegkundige. Zie www.bigregister.nl. BIG is de afkorting van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het BIG-register is een register, waarin het basisberoep is opgenomen van individuen die in een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Het BIG-register geeft duidelijkheid over bevoegdheid en deskundigheid. Alleen wie in het BIG-register is opgenomen, is bevoegd om één van de beschermde titel te voeren, waaronder arts, apotheker, fysiotherapeut, GZ-psycholoog, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Naast de functie van orthomoleculair therapeut wordt er dus ook een functie als verpleegkundige in de zorgsector uitgevoerd.

Er is een lidmaatschap bij de MBOG, maatschappij ter bevordering van orthomoleculaire geneeskunde. De meeste zorgverzekeraars erkennen de MBOG. Zie www.mbog.nl. De eisen, die door de zorgverzekeraars aan de beroepsgroep van orthomoleculair therapeuten en artsen gesteld worden, worden steeds hoger om de kwaliteit waar zorgverzekeraars voor willen staan te kunnen garanderen. Bij POMG zijn we hier blij mee, omdat door deze ontwikkeling uiteindelijk alleen hoog opgeleide therapeuten en artsen overblijven met kennis van zaken. De officiële erkenning voor ons beroep als complementair (aanvullend) aan de reguliere zorg komt hierdoor dichterbij.

POMG is via beroepsvereniging MBOG aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Heeft u klachten over de behandeling, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. Via het secretariaat van de MBOG kunt U de klachtenfunctionaris inschakelen.