Melk van weidekoeien (denk aan: weidemelk, weidekaas, weideboter) is volgens mij minder ongezond, dan melk van koeien die het hele jaar op stal staan. Hoe kan dat? Doordat de weidekoeien buiten gras eten, neemt de hoeveelheid omega-3 vetzuren (in de vorm van alfalinoleenzuur) in hun melk toe. In dat mooie groene gras in de wei zitten namelijk deze vetzuren. Daarnaast zullen deze koeien zelf minder makkelijk vervetten als zij buiten in de wei natuurlijk kunnen bewegen. Beweging zorgt immers voor het verbranden van vet. Daarnaast zullen deze weidekoeien door bewegingsvrijheid minder stress hebben en ook de kans op ziektes zoals o.a. uierontsteking, speentrappen en kreupelheid wordt verlaagd. Stress en ontstekingen gaan immers hand in hand. 

Melk van weidekoeien mag pas zo genoemd worden als de koeien tenminste 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag buiten in de wei staan. Het aantal weidekoeien in Nederland groeit weer sinds marktpartijen in 2012 met elkaar afspraken om de dalende trend te stoppen. Die dalende trend was zorgwekkend. In 2001 liepen nog 90% van de koeien regelmatig buiten, terwijl volgens het CBS in 2012 nog maar 70% van de koeien de wei in mochten. Volgens de sector was het aantal in 2015 weer hoger: 78%.

Melk van weidekoeien levert de boer per liter 1 cent extra op en dat betekent voor een gemiddeld melkveebedrijf toch een premie van €7000 per jaar. Het extra werk dat de boer eraan heeft n.l. twee keer per dag de koeien uit de wei halen om ze te melken, nemen steeds meer boeren op de koop toe. De weidegang betekent ook dat de boer minder ruwvoer van het land af hoeft te halen, op moet slaan en naar de stal moet transporteren. Wellicht dat de totale hoeveelheid werk daardoor niet veel meer is en dat het eerder gaat om het maken van keuzes.

Ook al ben ik geen voorstander van koemelk, ik zie dit wel een mooie ontwikkeling! Weidekoeien leiden een leven dat dichter bij hun natuur ligt, dan stalkoeien. Daarbij opmerkend dat biologische koeien nog een natuurlijker leven leiden en minder ongezonde melk produceren. Zij hebben het hele jaar de mogelijkheid om naar buiten te gaan, tenzij dit door weer- en bodemomstandigheden niet kan. Ook blijft het kalf van biologische en biologisch-dynamische koeien vaak (niet verplicht) enkele maanden bij haar moeder, waardoor in de (latere) melk voor consumptiedoeleinden minder groeifactoren zitten. Het keurmerk Beter Leven van de Dierenbescherming stelt ook eisen aan de hoeveelheid tijd dat koeien in de wei mogen en hoelang het kalfje bij haar moeder moet blijven. Bij drie sterren ligt het leven dat de koe leidt, zo dicht mogelijk bij haar natuur.