Casussen

Algemeen

Onderstaande casussen zijn voorbeelden van enkele succeservaringen, zodat je een beeld kunt vormen van de manier van werken. Orthomoleculaire geneeskunde is niet zalig makend voor alle mensen en gezondheidsklachten. Vaak lukt het wel om de gezondheid te herstellen, maar er zijn ook situaties waarbij dat niet is gelukt. De redenen daarvoor zijn verschillend en niet altijd duidelijk. Therapietrouw en interne motivatie zijn in ieder geval factoren die een belangrijke rol kunnen spelen om het herstel te bevorderen. Bij orthomoleculaire geneeskunde moet je zelf ook moeite doen. Je moet bereid zijn om naar je gedrag op gebied van voeding, beweging en leefstijl te kijken en hierin te willen veranderen. Kennis die je krijgt over de gestoorde werkingsmechanismen en hoe deze te herstellen, werkt daarbij motiverend. Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld een onbekende meta-emotie, een oorzaak die over het hoofd is gezien of onbenoemd is gebleven, een leefsituatie waar moeilijk verandering in te brengen is en nog onbekende werkingsmechanismen.

Ik spreek regelmatig in de we-vorm. Het gaat bij POMG om een proces dat je samen aangaat. Bij kinderen gaat het vaak om een samenwerking tussen de therapeut en de ouders. Zie ook werkwijze.

Vrouw van 50 jaar met kraakbeenproblematiek

Deze vrouw was enorm verbaasd toen ze hoorde dat kraakbeen te herstellen is. In haar familie waren verschillende mensen met artritis (kraakbeenontsteking) en artrose (kraakbeendegeneratie).
Ze wilde er alles aan doen, omdat ze geen zin had om met veel pijn oud te moeten worden. We zijn dus zoveel mogelijk verschillende factoren op gebied van voeding, voedingssupplementen, beweging en leefstijl gaan aanpakken.
Eerst is de ontsteking uitgezet. Hier speelde bij haar een juiste vetzuurverhouding binnen de voeding een grote rol. Ook zijn er kruidenextracten die medicinaal ingezet kunnen worden om dit proces te versnellen.
Omdat er daarnaast sprake was van Candida albicans, is er tegelijkertijd aandacht besteed aan het herstellen van het interne milieu van de darmen. Candida albicans kan een oorzaak van artritis zijn. Deze schimmel groeit van geraffineerde koolhydraten, terwijl deze vrouw dol hierop was. Ze kreeg regelmatig vreetbuien en vond het moeilijk om dit te veranderen. Omdat langzaam duidelijk werd dat het om stress eten ging, zijn we de stressfactoren in kaart gaan brengen. Ze kreeg zicht op de relatie tussen het werkingsmechanisme insulineresistentie met in dit geval als oorzaak stress. Ze is een tai chi cursus gaan volgen, ging veel wandelen en leerde om haar stress beter te reguleren. Ze ging meer rustmomenten in haar leven inbouwen, waardoor ze minder snel verzuurde. Deze verzuring heeft een negatieve invloed op het gezond functioneren van kraakbeen.
Daarna had het pas zin om de benodigde voedingssupplementen in te zetten waar alle stoffen in zitten om kraakbeen te herstellen. De meeste mensen kennen glucosamine wel. Daarnaast zijn er nog een aantal andere voedingsstoffen nodig om kraakbeen te kunnen herstellen.
In totaal zijn we een jaar bezig geweest. Deze vrouw heeft geen artritis en artrose meer. Ze heeft daarvoor wel haar gedrag op gebied van voeding, beweging en leefstijl blijvend aangepast. Dit was een vrouw met doorzettingsvermogen.

Man van 29 jaar met acute peesschede ontsteking in schouder

Deze man kon zijn arm niet meer bewegen en droeg een mitella. Hij heeft korte tijd hoog gedoseerd bepaalde B-vitamines gekregen. Daarbij moest hij alert zijn op mogelijke toxiciteit die zichtbaar kon worden in tintelingen en uitvalsverschijnselen. Afgesproken dat hij bij de eerste signalen daarvan direct zou stoppen en bellen. Toen de pijn na 3 dagen minder werd, ging hij veel wandelen waarbij hij bewust zijn armen mee bewoog. Hierdoor werd de bloedsomloop in zijn armen verbeterd en konden voedingsstoffen beter aan- en afvalstoffen beter afgevoerd worden. Tegelijkertijd verlaagde hij de dosering van zijn suppletie. Na 6 dagen had hij nergens last meer van. We zijn nu jaren verder en kan hij soms in periodes van veel stress en weinig beweging een beginnende pijn in dezelfde schouder voelen. Hij ziet dit nu als signaal dat hij het mentaal rustiger aan moet doen. Hij gaat dan ook weer meer bewegen en gebruikt tijdelijk even supplementen.

Vrouw van 36 jaar met whiplash

Deze vrouw had periodiek veel last van whiplash die een gevolg was van een auto-ongeluk. De symptomen waren wisselend aanwezig. Haar klachten waren hoofdpijn, dubbelzien, tintelingen, uitstralende pijn naar arm en bewegingsstoornissen. Ze was al eerder onder behandeling van neuroloog en fysiotherapeut geweest zonder resultaat. Ook had ze een tijd een nekkraag gedragen.
Ze heeft diverse voedingssupplementen voor het zenuwstelsel, immuunsysteem en hormonale systemen gebruikt. Niets werkte echt. Tijdens een later consult vertelde de vrouw meer details over het auto-ongeluk. Net voor de botsing greep zij in een reflex naar haar dochter die achter in de auto zat. Ze ervoer grote angst dat haar kind iets zou overkomen. We kwamen uit bij een belangrijk psychologisch werkingsmechanisme dat de “Hebbian Theory” wordt genoemd: “When two neurons fire, they wire”. Als extreme pijn en doodsangst tegelijk optreden, dan kunnen deze zich gaan verbinden. Als deze vrouw angst ervoer, ging ze tegelijkertijd pijn ervaren. Toen deze vrouw zich van dit mechanisme bewust werd, kon zij deze twee neuronale wegen stap voor stap weer loskoppelen van elkaar. Daarbij werd gebruik gemaakt van enkele energetische middelen, bewustzijnsontwikkeling en leren uiten van emoties.

Meisje van 13 jaar met een overgevoeligheidsreactie (allergie) voor verschillende voedingsmiddelen

Geen borstvoeding gehad. Voor steeds meer voedingsmiddelen overgevoelig geworden. Locatie van reactie: huid en longen. Heeft ook buisjes in oren gehad. Ze gedraagt zich introvert, verlegen en maakt moeizaam contact met anderen.
De eerste maand zijn we bezig geweest om haar darmbarrières te repareren, zodat er minder makkelijk lichaamsvreemde stoffen in haar lichaam konden komen. Het immuunsysteem reageert op deze stoffen en wordt tenslotte hyperactief als dit blijft voortduren.
Tegelijkertijd hebben we een aantal voedingsmiddelen tijdelijk uit de voeding gehaald of juist toegevoegd om de darmbarrière niet onnodig te beschadigen of juist te ondersteunen bij het herstel. Ook werden de gezonde darmflora door deze omgevingsverandering in de darmen uitgenodigd om zich te vermeerderen. Afgesproken dat ze dit met haar moeder 3 maanden zou volhouden.
Tussentijds heeft ze even een probioticum gehad om ervoor te zorgen dat de juiste darmflora ook in de darmen aanwezig waren.
Daarna zijn we het immuunsysteem met voedingssupplementen tot rust gaan brengen. Eigenlijk gaven we daarmee het signaal af: “rustig maar, het is al goed, er is geen acuut gevaar meer”.
Na 3 maanden heeft ze met haar moeder besloten om melkproducten blijvend volledig uit haar voeding te schrappen. De overige voedingsmiddelen die ze 3 maanden niet gebruikt had, is ze voorzichtig weer gaan proberen. Moeder lette er wel op dat ze deze voedingsmiddelen niet teveel nam.
Na 4 maanden is de therapie geëindigd en had dit meisje nog zelden last van een overgevoeligheidsreactie. Ook heeft ze meer energie en maakt ze makkelijker contact met anderen. Dit een gevolg van het feit dat het immuunsysteem tot rust is gekomen en minder energie vraagt.

Meisje van 10 jaar dat de diagnose depressie kreeg met antidepressiva voorgeschreven door de psychiater

Gelukkig was er nog niet gestart met de antidepressiva en wilden de ouders eerst een second opinion. Bij dit meisje zijn we op het gebruik van vetten en geraffineerde koolhydraten gaan letten om ervoor te zorgen dat ze meer energie kreeg. Daarnaast zijn er extra vetzuren gesuppleerd om de vetzuurhouding te verbeteren, de hersenen flexibeler te maken en de ontstekingen te reguleren. Tijdelijk een hoge dosering.
We hebben haar dopaminehuishouding geoptimaliseerd door haar meer eiwitten en groenten in haar voeding te laten nemen en voldoende co-factoren te suppleren. Ook kreeg ze een kruidenextract dat de gevoeligheid voor dopamine herstelt.
Haar slaaprituelen zijn aangepast en ze kreeg bewust meer grenzen aangeboden door haar ouders.
In totaal zijn we ruim een jaar bezig geweest (9 consults). Haar gedrag is in die tijd veranderd van geïrriteerd, angstig en gedeprimeerd naar evenwichtig, krachtig en stabiel. Ze weet wat ze wil en kan makkelijker met verandering in haar omgeving omgaan.

Vrouw van 48 jaar met fibromyalgie

Ze had al ruim 20 jaar last van de klachten. Ze bewoog weinig, had een drukke kantoorbaan en had last van vermoeidheid en overgewicht. Ze werd iedere vakantie ziek. Uit nieuw bloedonderzoek bleek verhoogd glucose en chronisch lage graad ontstekingen. Als het immuunsysteem langdurig aan staat, dan heeft ze meer energie nodig. Om dat te bereiken kunnen andere minder belangrijke systemen tijdelijk minder energie toebedeeld krijgen. Eén van de systemen waar vrouwen makkelijk op gaan besparen, is het spierstelsel. Als spieren minder energie krijgen, gaan ze pijn doen.
Na uitleg over enkele werkingsmechanismen was ze bereid om de geraffineerde koolhydraten uit haar voeding in te wisselen voor complexe koolhydraten met veel vezels. Daarnaast kreeg ze enkele voedingssupplementen om de ontstekingen te remmen en meer energie te krijgen. Zodra hier enig herstel in optrad, kreeg ze fut om haar problematiek verder aan te pakken. Ze verlegde haar ritme door vroeger te gaan werken en na werk eerst te bewegen.
Het bleek dat ze een mannelijke stressreactie vertoonde. Hiervoor waren drie oorzaken: de werkomstandigheden, uit evenwicht zijn van activiteit/rust en haar omgang met emoties. Ze wilde letterlijk haar mannetje staan op haar werk, was trots op multitasking en uitte haar emoties niet.
Later heeft ze supplementen gekregen om haar bloedglucose en stress te reguleren. Daarnaast hebben we meer aandacht besteed aan de vrouwelijke stressreactie, familiepatronen, verzurende componenten in haar voeding en bewegingsvormen, waarmee ze de mitochondriale capaciteit kon verbeteren. Hierdoor kon ze meer vetten gaan verbranden die 36 x meer energie opleveren dan dezelfde hoeveelheid koolhydraten.
Na een half jaar heeft ze geleerd om zachter te zijn, is minder uren gaan werken, beweegt nog trouw direct na haar werk en uit haar emoties sneller. Soms komt haar pijn en vermoeidheid nog terug. Ze is zich er bewust van dat ze dan teveel stress heeft gehad. En kan dan makkelijker weer in evenwicht komen.

Sportieve man van 39 jaar met colitis ulcerosa

Hield zich intensief bezig met bodybuilding. Gebruikt al 7 jaar ontstekingsremmende medicatie. Zodra hij die één dag vergat, kreeg hij last van zijn darmen. Hij is heel consequent een specifiek dieet gaan gebruiken, waarbij we afspraken om na 3 maanden te evalueren. Na een maand kwam hij terug met de mededeling dat hij volledig medicatie vrij was en van plan was om dit dieet te blijven gebruiken. Hij voelde zich er n.l. ook veel fitter door. Door het wegblijven van ontstekingen, hoeft het immuunsysteem niet actief te worden en hierdoor blijft er energie over voor andere functies van het lichaam.

Meisje van 11 jaar met diabetes type I (DM1)

Bij dit meisje was recentelijk diabetes vastgesteld. Ook had ze het afgelopen jaar alopecia gekregen en was ze in korte tijd sterk in gewicht toegenomen, wat kan duiden op insulineresistentie. Ze had vetopslag rondom haar middel. Ze bewoog weinig en kroop vaak achter de computer. Ze had sinds deze zomer tussendoor vaak lekkere honger ofwel snaaihonger. Ze kon sinds enkele jaren moeilijk in slaap komen en voelde zich soms angstig.
Omdat haar vader diabetes mellitus type I had en er een bloedglucosemeter ter beschikking was, hadden ze voor de grap haar bloedsuikerwaarde ook eens gemeten. Toen bleek dat haar glucosegehalte in het bloed boven de referentiewaarden uitkwam (niet nuchter gemeten: 8 mmol/l).
In het ziekenhuis stelde de specialist vast dat zij net als haar vader diabetes type 1 had. Diabetes type II was niet mogelijk, omdat ze niet extreem dik was. Ze moest zo snel mogelijk insuline gaan spuiten, voordat haar glucosewaarden verder omhoog gingen en ze in een gevaarlijke situatie terecht zou komen met een hyperglycemisch coma.
Ondertussen had het meisje al 2 weken insuline gespoten. Omdat een kennis tegen moeder had gezegd dat het probleem louter en alleen door verkeerde voeding werd veroorzaakt, kwam moeder met haar dochter naar mijn praktijk. Omdat ze de grote nadelen kende van het spuiten van insuline, waren ze zeer gemotiveerd.
Ze hebben in een consult van 2 1/2 uur een gedetailleerde uitleg gekregen over de invloed van voeding, beweging en leefstijl op het glucosemetabolisme en het werkingsmechanisme van insulineresistentie. Daarbij kregen zij inzicht in de relatie tussen diabetes en verschillende andere gezondheidsklachten.
Twee weken later kreeg ik van moeder het bericht dat het meisje ondertussen normale glucosewaarden had zonder nog langer insuline te spuiten. Daar voelde ik me blij van worden.

Op dit moment krijgen steeds meer jonge mensen diabetes. De voorspelling is dat in 2020 ca. 20% van de kinderen tot 15 jaar aan diabetes lijdt. Ten gevolge van deze ontwikkeling is bij diabetes type 2 (DM2) de naam veranderd van ouderdomsdiabetes in vetzuchtdiabetes. Jonge mensen kunnen toch geen ouderdomsdiabetes hebben? Toch gaat het nog steeds om een alvleesklier/pancreas die te lang te hard heeft moeten werken. Soms hebben deze mensen nog een hoog insulinegehalte en doet de alvleesklier/pancreas enorm haar best om het bloedglucosegehalte in evenwicht te houden. Deze mensen worden langzaam maar zeker steeds meer ongevoelig voor insuline. Het hormoon kan zijn werk daardoor niet meer doen. Bij andere is de alvleesklier/pancreas door overvraging ondertussen uitgeput geraakt en is er onvoldoende insuline meer beschikbaar.
Diabetes type 1 DM1) betreft een auto-immuunziekte, waarbij de alvleesklier/pancreas geen insuline meer kan aanmaken omdat het immuunsysteem de cellen aanvalt die insuline moeten produceren. De klachten zijn vaak duidelijker dan bij diabetes type 2. Deze ziekte wordt ook wel jeugddiabetes genoemd, omdat de ziekte meestal op jonge leeftijd al vastgesteld wordt.

Diabetes betreft een multifactoriele stoornis. Er is zelden één oorzaak aan te wijzen. Oorzaken die een rol kunnen spelen, zijn o.a.: keizersnede, flessenvoeding, virussen, antibiotica, verstoorde mondflora en/of darmflora/darmbacteriecultuur, hyperpermeabiliteit van darmen, voeding, bewegingstekort, slaaptekort, verstoord bioritme, overprikkeling en beeldschermgebruik.

Sociaal actieve vrouw van 52 jaar met artrose

Veel mensen tussen 40 en 60 jaar zien dat ze in de tijd daarna waarschijnlijk te kampen gaan krijgen met ontstoken / versleten kraakbeen (artritis en artrose) en ruggenwervels, heupgewrichten die vernieuwd moeten worden, hormonale klachten, spieratrofie, diabetes, dementie en hart- en vaatziekten. Zij willen dit voorkomen. Zo blijkt dat kraakbeen goed herstelbaar is. Dan moet je niet denken aan even een potje glucosamine. Zo eenvoudig is het helaas niet. Echter met een grote therapietrouw t.a.v. een juiste voeding, beweging, leefstijl en een combinatie van specifieke voedingssupplementen (waaronder glucosamine) is herstel van kraakbeen bij veel mensen binnen een jaar haalbaar.

Chronische ziekten

Zij kwam in de praktijk met kniegewrichten, waarvan het kraakbeen zo versleten was dat het bot ook al beschadigd was. Dit was met röntgenfoto’s vastgesteld. De behandelend arts vond haar echter te jong voor een kunstknie. Hierop moest ze nog 10 jaar wachten. Ze had meer klachten die in verband gebracht konden worden met de gewrichtsproblemen. Middels “deep learning” heeft ze gedetailleerd begrip gekregen van de werking van haar kraakbeen en de voeding- en leefstijlaspecten die daar een positieve of negatieve invloed op uitoefenen. Ze heeft een aantal aanpassingen gedaan en bleek een doorzetter te zijn:

  • Schildklier de juiste voedingsstoffen geven door anders te eten
  • Tijdens haar werk tussendoor bewegen
  • Trek- en drukkracht op haar kniegewrichten blijven uitoefenen zonder te forceren
  • Verzurende voeding en drank drastisch verminderen
  • Onderzoek naar stressfactoren en daarop meer bewust zijn
  • Een combinatie van een aantal goede kwaliteit supplementen om kraakbeen te herstellen die op het/li>
  • juiste moment ingenomen werden

Na 8 maanden bleek op de röntgenfoto’s geen slijtage meer zichtbaar te zijn. De behandelend arts was verbaasd. Herstel van kraakbeen zou niet mogelijk zijn. Het is ook niet makkelijk. Echter met de juiste kennis, inzet en suppletie blijken onmogelijkheden soms toch mogelijk te worden.

Jonge Antilliaanse vrouw met endometriose, fibromyalgie en reumatoïde artritis

Deze vrouw is ondertussen drie keer in de praktijk geweest. Toen ze voor het eerst kwam, gebruikte ze 3 x daags Tramadol 50 mg en voor het slapengaan 3 x 25 mg Amitriptyline, omdat ze anders niet kon slapen van de pijn. Ze had weinig energie en kwam depressief op me over. Ze hoopte met de therapie te bereiken dat ze ooit weer paard zou kunnen rijden.

Welke therapie is er ingezet?
Tijdens het eerste consult heb ik haar uitgelegd wat de fysiologische consequenties voor haar als Antilliaanse in Nederland waren. Alleen al het feit dat ze door haar donkere huidskleur in Nederland een veel grotere kans op vitamine D tekort heeft, kan behoorlijk wat schade veroorzaken. Ze leerde hoe ze rekening kon houden met haar unieke eigenschappen om zo makkelijker weer gezond te worden.
Daarnaast was het de kunst om in korte tijd zoveel mogelijk factoren aan te pakken om de hoeveelheid ontsteking te verminderen. Chronische ontsteking betekent dat het immuunsysteem constant aan staat en veel energie verbruikt. Als het lukt om de hoeveelheid ontsteking te verminderen, kun je de cirkel doorbreken. Dan houdt ze energie over en krijgt ze weer zin om te bewegen. Haar vetpercentage was bij de start van de therapie 43%. Dat betekent grote vetcellen die uit zichzelf ontstekingsstoffen gaan produceren. Om echt te kunnen herstellen, zou ze vetmassa moeten inwisselen voor spiermassa. Daarvoor is intensieve beweging noodzakelijk.
Ze is na duidelijke uitleg over de werking van schadelijke saponines en lectines in bepaalde voeding, het gebruik ervan drastisch gaan verminderen. Ook is ze de verhouding in haar lichaam tussen omega-3 en omega-6 vetzuren gaan verbeteren. Daartoe is ze een goede kwaliteit visolie capsules gaan gebruiken. Ook is ze in haar voeding de hoeveelheid omega-6 rijke voeding sterk gaan verminderen. Tot slot heeft ze supplementen meegekregen om haar lever te regenereren c.q. herstellen en ontstekingen beter te reguleren.
Toen tijdens het tweede consult bleek dat ze meer energie had gekregen, heb ik haar een aantal aspecten rondom energie en vormen van beweging uitgelegd. Ze is onder begeleiding 3 x per week gaan krachttrainen. Daarnaast is ze dagelijks 1 1/2 uur gaan wandelen. Door ook inzicht te krijgen in het menselijke bioritme is ze haar eet-, beweeg- en rustpatroon anders gaan inrichten: het juiste gedrag op de juiste tijd. Deze combinatie van interventies zorgt ervoor dat de hoeveelheid ontsteking verder beperkt wordt en de hoeveelheid beschikbare energie toeneemt.
Tijdens het derde consult kwam ze glunderend binnen en liet me een foto zien van zichzelf op een paard. Ze had voor het eerst sinds lange tijd weer paard gereden. Ze had de hoeveelheid Tramadol verminderd en de Amiltriptyline volledig afgebouwd. Ze sliep ’s nachts weer zonder pijn en volgens de reumatoloog zag haar reuma er op scan en echo uitermate rustig uit. Ook was de mondhygiëniste enthousiast over het feit dat ze geen tandvleesbloedingen en tandplak meer had. En last but not least: ze was slanker geworden.
De volgende stap is functieherstel van de hypothalamus, omdat haar temperatuur dagcurve nog afwijkend is. Een gezond functionerende hypothalamus reguleert de temperatuur en geeft opdracht aan de vetcellen om weer klein te worden. Ik verwacht dat dit haar gaat helpen om de ontstekingen verder te reguleren, zodat ze pijnvrij wordt en ook geen Tramadol meer nodig heeft.

Man van 46 jaar met prikkelbare darmsyndroom (PDS)

Deze stoornis wordt ook wel spastische darm of spastisch colon genoemd. In het Engels heet het Irritable Bowel Syndrome (IBS).
De klachten van deze man waren buikpijn, gasvorming en diarree. Hij dacht dat zijn lichaamshouding, haast en voeding een rol speelden en wilde dat verder uitzoeken.
Hij is uitgebreid geïnformeerd over de werking van de spijsvertering en hoe voedingsmiddelen, stress, bewegingstekorten en bioritme hierop van invloed zijn.
Deze man is in zijn voeding de verhouding tussen omega-3 vetzuren en omega-6 vetzuren drastisch gaan veranderen, waardoor het suppleren van visoliecapsules zinvol wordt en ontstekingen in de darm makkelijker uitgezet kunnen worden. Daarnaast is hij meer gaan bewegen in de vorm van langdurige aerobe training. Hierdoor brengt hij zijn stressassen (sympaticus en HPA-as) makkelijker tot rust. Tot slot heeft hij geleerd om anders met stress om te gaan.
Na 4 consulten had hij een nieuw evenwicht gevonden en waren zijn klachten grotendeels verdwenen.

Vaak denken mensen bij stress aan psycho-emotionele stress. Toch gaat het bij stress vaak om veel meer alledaagse zaken, waarvan men geen weet heeft dat ze voor het lichaam stress betekenen en welke gevolgen deze hebben op organen zoals de maag, lever, pancreas en darmen. Door hier inzicht in te krijgen, worden mensen gemotiveerd om kleine leefstijlaanpassingen te doen die direct effect kunnen hebben op hun gezondheid.

Parodontitis

Het gaat hier om een meestal chronisch aanwezig ver gevorderde tandvleesontsteking, waarbij het kaakbot wordt afgebroken wat uiteindelijk kan leiden tot verlies van tanden en kiezen. Ofwel je gebit valt uit je mond. Parodontitis ontstaat niet zomaar. Het begint bijna altijd met ontstoken tandvlees (gingivitis) en tandvleesbloedingen ten gevolge van ophoping van tandplak (tandplaque) en tandsteen. Met een zorgvuldige mondhygiëne zou dit voorkomen kunnen worden, maar zo eenvoudig is het niet altijd.

In de praktijk kwam een vrouw van ca. 35 jaar met tandvleesbloedingen en beginnende parodontitis. Ondanks een zorgvuldige mondhygiëne, zei haar tandarts dat ze beter moest poetsen. Hier baalde ze van. Ook wilde ze voorkomen dat ze in de toekomst een flap-operatie moest ondergaan of dat haar gebit los ging zitten,

Ik heb haar in de loop van enkele consuls uitgelegd dat bij parodontitis een tiental soorten (vooral gram-negatieve) bacteriën een grote rol spelen en die houden van bepaald soort voeding. Ook leggen zij een biofilm, een soort deken waaronder ze zich kunnen verstoppen, aan om zichzelf te beschermen. Die biofilm is moeilijk afbreekbaar. Er zijn slechts wetenschappelijke bewijzen voor enkele stoffen die de biofilm kunnen afbreken, ook al zijn er vanuit volkswijsheid wel meer te duiden.
Ze heeft geleerd welke voeding ze beter niet kan eten, omdat ze daarmee de bacteriën voedt die haar gingivitis en parodontitis veroorzaken. Als ze in haar mond een omgeving weet te scheppen die uitnodigend is voor de gezonde bacteriën, dan verdwijnen de belastende bacteriën vanzelf. Die willen daar dan niet meer wonen.
Ze is voedsel gaan gebruiken met stoffen die de biofilm afbreken, waardoor de schadelijke bacteriën zichzelf nog moeilijk kunnen beschermen.
Ook is ze net voor het slapen gaan, intensief gaan spoelen met een probioticum dat rijk is aan gezonde mondbacteriën. (Let op: De meeste probiotica bevatten darmbacteriën en geen mondbacteriën). Hierdoor worden de pathogene bacteriën in de mond als het ware weg gejaagd.
Haar mondhygiëne is ze met veel aandacht blijven toepassen en daarbij is ze overgegaan op niet alledaagse poetsmiddelen, omdat een aantal stoffen in de veel gebruikte tandpasta’s de mondbarrières kapot maken. En dat geeft ongezonde bacteriën juist weer een kans.

Na drie maanden kwam ze blij op consult. Haar tandarts had naar mijn visitekaartje gevraagd. Haar gebit zag er zo goed uit dat hij wilde weten hoe ze dat gedaan had.

Gelukkig voor deze vrouw, want er komen steeds meer wetenschappelijke bewijzen dat ongezonde mondbacteriën een belangrijke rol spelen bij allerlei chronische ziektebeelden. Haar investering was de moeite waard voor een gezondere toekomst.