Rugpijn? Volgens onderzoeksinstelling Nivel komen ieder jaar zo’n 650.000 mensen bij de huisarts terecht met rugpijn. De groep die hier het meest last van heeft, is de groep mensen in de leeftijdscategorie van 45 tot 64 jaar. Het totaal aantal mensen met rugpijn zal hoger zijn, omdat veel mensen rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaan zonder verwijzing van de huisarts.

Wendy Enthoven concludeert in haar onderzoek, waarop ze in 2016 is gepromoveerd bij het Erasmus MC in Rotterdam, dat pijnstillers geen effect hebben. Eerder Australisch onderzoek onder 1600 patiënten met lage rugpijn bevestigt dat. Het gaat bij haar onderzoek om paracetamol, ibuprofen en diclofenac, maar ook tramadol en morfine, effect hebben. Bijna 75% van de 55-plussers met rugklachten slikt pijnstillers tegen rugpijn. Na een half jaar slikt ca. 30% van hen deze nog steeds, terwijl ze nauwelijks helpen om de pijn te verminderen. Bovendien kunnen ze nare bijwerkingen hebben, zoals spijsverteringsstoornissen.

Wendy Enthoven stelt vast dat bewegen daarentegen bij rugpijn wel effect heeft, ook al zijn veel ouderen bang om iets te forceren. In de praktijk blijkt dit volgens haar niet te gebeuren. Door de beweging gaat de rugpijn vanzelf over.

Hoe kan beweging bij rugpijn positieve effecten hebben?

Door beweging neemt de doorbloeding toe, waardoor voedingsstoffen beter aangevoerd en afvalstoffen beter afgevoerd kunnen worden. Voedingsstoffen zorgen voor sneller herstel van schade en beperking van ontsteking. Achterblijvende afvalstoffen veroorzaken juist het tegenovergestelde.

Langdurig stilzitten of chronische stress veroorzaken verzuring. Het geproduceerde zuur is een afvalstof en als dat lang aanwezig blijft, dan kan het lichaam niet goed meer functioneren. Je kunt het vergelijken met de vuilnisophaaldienst. Als die lange tijd niet langskomt om het afval op te halen, dan slibben de wegen dicht met afval en zo kan ze op den duur de maatschappij ontwrichten. Door bepaalde vormen van beweging, kan dit zuur beter afgevoerd worden. Het gaat om bewegingsvormen, waarbij de zuurvorming lager is, dan de zuurafvoer. Uiteindelijk zijn de geschikte bewegingsvormen voor iedereen anders. Welke vormen geschikt voor jou zijn, is afhankelijk van o.a. je spiermassa, je conditie, de vorm van energieproductie die je lichaam hanteert en je motivatie.

Door de mogelijke bijwerkingen van pijnstillers, zoals spijsverteringsstoornissen, loopt je risico op chronische ontstekingen. Daardoor is er een kans dat je door pijnstillers in een vicieuze cirkel belandt. De pijn gaat niet over, je blijft de pijnstillers gebruiken, het aantal ontstekingen neemt door spijsverteringsstoornissen, hierdoor ga je meer pijnstillers gebruiken en neemt het aantal ontstekingen verder toe.